Vi startade med devisen: "Vi kan det ingen annan gör". Dessa ord gäller fortfarande!

Konkretek AB är ett innovations och
produktutvecklande företag som startades
1986. Vi är alltså "myndiga".

En av företagets grundare och huvudperson
heter Jan Andréasson. Han har sedan 1972
arbetat med produktutveckling och teknik.
Många idéer har lett till patent och patent-
ansökningar. Dessutom har flera innovationer
skapat många arbetstillfällen.

Konkretek inriktar sig främst på mekanik och
elektronik, gärna i kombination. Vi fungerar
som konstruktionshjälp åt olika företag i
olika branscher.Konkretek ser möjligheter i problemen och
fungerar ofta som problemlösare gällande
teknik och konstruktion.

Tveka inte att kontakta oss för konsultation!
Välkommen till Konkretek AB!Konkretek AB
Falköpingsvägen 86
565 33 Mullsjö
Tel: 0392-310 10
Fax: 0392-310 12
Mail: info@konkretek.se