"Inget som inte kan bli bättre..." - Ett uttryck som vi utgår ifrån när vi jobbar.

Eftersom vi har de resurser och möjligheter som
vi har, är det roligt att även jobba med egna
projekt och experiment. Det handlar då om ren
produktutveckling. Nedan har vi 2 av många
talande exempel på detta.


Med mycket lång erfarenhet av ljuddämpning i
olika former har Konkretek stor säkerhet i detta
ämne. Erfarenheten sträcker sig från tidigt 70-tal
och fram till idag.

Vi har gjort lyckade experiment på en Najad 331,
som anses vara en mycket tystgående segelbåt.
Till realistiska produktionskostnader har vi med egna idéer och nykonstruktion lyckats sänka motorljudet
med ytterligare 8-11 dB(A), beroende på mätpunkt.
62 dB(A) i sittbrunnen vid 6 knop är mycket lågt.
Med så låg ljudnivå, blir båtresan mycket mer
behaglig när vinden sviker!


Vårt kunnande i ljuddämpning har vi också tillämpat
på bl a en Husqvarna RIDER 1200 som vi extra-
utrustat med specialkonstruerad ljuddämpare
och visst ljuddämpningsmaterial. Motorljudnivån har
sänkts med över 10 dB(A). Andra bra exempel är
egenutvecklad elektrisk servostyrning, värmesits
och elektrisk styrning i sidled på plog och sopaggregat
m.m. Allt detta underlättar väsentligt för den som kör
och arbetar med traktorn, samt stärker komfortkänslan
rejält. Ljudets störning på omgivningen har
minskat radikalt!
Vi har också konstruerat, producerat
och levererat el-lyftsatser till denna trädgårdstraktor.
Konkretek AB har samarbetsavtal med Husqvarna AB.Konkretek AB
Falköpingsvägen 86
565 33 Mullsjö
Tel: 0392-310 10
Fax: 0392-310 12
Mail: info@konkretek.se